CAMPANYA TARIFA ÒTPIMA


A Reus Enginyeria posem en funcionament el programa Tarifa Òptima per als nostres clients. En aquest programa, els hi oferim de manera gratuïta, la possibilitat de fer una anàlisi de la situació contractual vigent. 

L’objectiu d’aquest anàlisi és detectar possibles millores del contracte energètic, així com preveure accions d’estalvi que li seran proposades i prèviament valorades. 

Per poder realitzar aquest anàlisi personalitzat és necessari disposar dels últims 12 rebuts de consum elèctric i de gas/gasoil del procés industrial. 

Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres a:
info@reusenginyeria.es
Telèfon: 977301866
Assessor tarifari: Raúl Antúnez